Kongres Asociace družstevních záložen

13. listopadu 2018 - V sídle Asociace se uskutečnil výroční Kongres Asociace družstevních záložen. Členové projednali a schválili Koncepci rozvoje pro rok 2019 a potvrdili zájem na prohlubování vzájemné spolupráce i pro další období. Novým členem prezídia byl zvolen...

Druhé letošní setkání compliance manžerů

12. září 2018 se v sídle Asociace uskutečnilo druhé letošní setkání compliance manažerů. V rámci skupiny byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy. Hlavními body programu bylo jednotné značení služeb spojených s platebním účtem a příprava témat pro...

Březnové zasedání compliance skupiny

8. března 2018 se uskutečnilo zasedání compliance skupiny. Členové diskutovali zejména novinky v platebním styku, oblast ochrany osobních údajů a zkušenosti z implementace centrální evidence účtů. Bližší informace z jednání compliance skupiny naleznete...

Kongres Asociace družstevních záložen

10. listopadu 2017 - Dne 8. listopadu 2017 se na svém každoročním zasedání sešel Kongres Asociace družstevních záložen. Členové schválili roční závěrku a rozpočet pro příští období. Detailněji se pak věnovali zejména plánu činnosti Asociace a aktuálním informacím o...

Říjnové setkání compliance manažerů

16. října 2017 - Compliance manažeři se setkali na pravidelném zasedání pracovní skupiny. Hlavními diskuzními tématy byly zejména novinky v oblasti platebního styku, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a ustanovení zákona č.333/2014 Sb., která nabývají účinnosti...