Z naší činnosti

Konference ČNB k aktuálním otázkám AML/CFT

Dne 14. 10. 2019 se zástupci členských platebních institucí zúčastnili konference pořádané Českou národní bankou k aktuálním otázkám v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Konference za účasti zástupců ČNB, FAÚ a Národní centrály proti organizovanému zločinu se...

Podzimní jednání compliance skupiny

Dne 24. září 2019 se na půdě Artesy sešla compliance skupina k diskuzi nad aktuálně připravovanými legislativními změnami. Hlavními tématy setkání byla implementace evropského nařízení upravujícího silné ověření klienta a společné a bezpečné otevřené standardy...

Jednání prezídia asociace

5. června 2019 se sešlo prezídium ADZ na svém pravidelném zasedání. Jednání bylo věnováno probíhajícím aktivitám. Dále se členové dohodli na dalších úkolech pro období do plánovaného podzimního kongresu.

Kongres Asociace družstevních záložen

13. listopadu 2018 - V sídle Asociace se uskutečnil výroční Kongres Asociace družstevních záložen. Členové projednali a schválili Koncepci rozvoje pro rok 2019 a potvrdili zájem na prohlubování vzájemné spolupráce i pro další období. Novým členem prezídia byl zvolen...

Druhé letošní setkání compliance manžerů

12. září 2018 se v sídle Asociace uskutečnilo druhé letošní setkání compliance manažerů. V rámci skupiny byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy. Hlavními body programu bylo jednotné značení služeb spojených s platebním účtem a příprava témat pro...