Jednání prezídia asociace

5. 6. 2019 se sešlo prezídium ADZ na svém pravidelném zasedání. Jednání bylo věnováno probíhajícím aktivitám. Dále se členové dohodli na dalších úkolech pro období do plánovaného podzimního kongresu.

Kongres Asociace družstevních záložen

13. listopadu 2018 - V sídle Asociace se uskutečnil výroční Kongres Asociace družstevních záložen. Členové projednali a schválili Koncepci rozvoje pro rok 2019 a potvrdili zájem na prohlubování vzájemné spolupráce i pro další období. Novým členem prezídia byl zvolen...

Druhé letošní setkání compliance manžerů

12. září 2018 se v sídle Asociace uskutečnilo druhé letošní setkání compliance manažerů. V rámci skupiny byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy. Hlavními body programu bylo jednotné značení služeb spojených s platebním účtem a příprava témat pro...

Březnové zasedání compliance skupiny

8. března 2018 se uskutečnilo zasedání compliance skupiny. Členové diskutovali zejména novinky v platebním styku, oblast ochrany osobních údajů a zkušenosti z implementace centrální evidence účtů. Bližší informace z jednání compliance skupiny naleznete...

Kongres Asociace družstevních záložen

10. listopadu 2017 - Dne 8. listopadu 2017 se na svém každoročním zasedání sešel Kongres Asociace družstevních záložen. Členové schválili roční závěrku a rozpočet pro příští období. Detailněji se pak věnovali zejména plánu činnosti Asociace a aktuálním informacím o...