Pracovní setkání compliance skupiny ADZ

9. 4. 2024 se uskutečnilo pracovní setkání compliance skupiny ADZ. Hlavním bodem jednání byla navrhovaná témata pro spolupráci s Komisí pro compliance při ČBA. Dále zástupci členských záložen diskutovali aktuální legislativní změny a rovněž přípravu pravidelného AML...

Kongres Asociace družstevních záložen

Pravidelný kongres ADZ se uskutečnil dne 28. 11. 2023 v sídle spořitelního družstva Artesa. Součástí programu bylo schválení hospodaření a tvorba rozpočtu. Kongres rovněž zvolil nového místopředsedu prezídia Ing. Jakuba Černého (místopředseda představenstva Artesy,...

Jednání zástupců asociace s představiteli EBA

13. 11. 2023 se uskutečnil meeting zástupců asociace s představiteli EBA. Hlavním tématem jednání bylo hodnocení dohledu v oblasti AML/CFT ze strany orgánů dohledu. Zároveň byla diskutována i aktuální situace  v ČR včetně zkušeností s implementací AML/CFT družstevními...

Kongres ADZ

Pravidelný kongres ADZ se uskutečnil dne 24. 11. 2022 na půdě spořitelního družstva Artesa. Kongres kromě pravidelných projednávaných bodů ve vztahu k hospodaření a tvorbě rozpočtu zvolil nové členy prezídia, a to: Ing. Ivanu Kovářovou Švajdovou (ředitelku a...

Tradiční AML workshop

Dne 15.9.2022 byl v prostorách Autoklubu ČR uspořádán již čtvrtý tradiční workshop za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky k otázkám z oblasti AML/CFT. Workshop se zaměřil jak na legislativní změny v oblasti prevence legalizace...