3. AML workshop Asociace družstevních záložen

Dne 10.9.2020 byl v prostorách Autoklubu ČR uspořádán za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky workshop k otázkám oblasti AML/CFT. Zástupci členských záložen tak měli příležitost diskutovat aktuální témata se zástupci regulace i...

Kongres Asociace družstevních záložen

Dne 3. prosince 2019 se sešli zástupci členských záložen na zasedání kongresu. Hlavními tématy jednání bylo schválení plánu činnosti pro rok 2020, změna stanov a schválení hospodaření předchozího období. Novým členem prezídia ADZ byl zvolen předseda představenstva...

Konference ČNB k aktuálním otázkám AML/CFT

Dne 14. 10. 2019 se zástupci členských platebních institucí zúčastnili konference pořádané Českou národní bankou k aktuálním otázkám v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Konference za účasti zástupců ČNB, FAÚ a Národní centrály proti organizovanému zločinu se...

Podzimní jednání compliance skupiny

Dne 24. září 2019 se na půdě Artesy sešla compliance skupina k diskuzi nad aktuálně připravovanými legislativními změnami. Hlavními tématy setkání byla implementace evropského nařízení upravujícího silné ověření klienta a společné a bezpečné otevřené standardy...

Jednání prezídia asociace

5. června 2019 se sešlo prezídium ADZ na svém pravidelném zasedání. Jednání bylo věnováno probíhajícím aktivitám. Dále se členové dohodli na dalších úkolech pro období do plánovaného podzimního kongresu.

Kongres Asociace družstevních záložen

13. listopadu 2018 - V sídle Asociace se uskutečnil výroční Kongres Asociace družstevních záložen. Členové projednali a schválili Koncepci rozvoje pro rok 2019 a potvrdili zájem na prohlubování vzájemné spolupráce i pro další období. Novým členem prezídia byl zvolen...