Jednání compliance skupiny

15. 4. 2021 se uskutečnilo virtuální setkání členů compliance skupiny. V průběhu jednání byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy: zákon o evidenci skutečných majitelů, připravované novely vyhlášek ČNB, dopady změn obezřetnostní regulace, připravovaná...

Kongres Asociace družstevních záložen

7.12.2020 se uskutečnil každoroční Kongres Asociace družstevních záložen. V letošním roce byl netradičně realizován vzdáleně. Kromě standardních bodů programu (schválení hospodaření, koncepce rozvoje pro rok 2021 apod.) byli zvoleni noví členové prezídia, kterými jsou...

Setkání skupiny pro data a reporting

30.října 2020 se uskutečnilo setkání pracovmí skupiny pro data a reporting. Hlavními tématy jednání byly tentokrát změny v reportovacích povinnostech a otázky související s přechodem na reportování prostřednictvím SDAT.

3. AML workshop Asociace družstevních záložen

Dne 10.9.2020 byl v prostorách Autoklubu ČR uspořádán za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky workshop k otázkám oblasti AML/CFT. Zástupci členských záložen tak měli příležitost diskutovat aktuální témata se zástupci regulace i...

Kongres Asociace družstevních záložen

Dne 3. prosince 2019 se sešli zástupci členských záložen na zasedání kongresu. Hlavními tématy jednání bylo schválení plánu činnosti pro rok 2020, změna stanov a schválení hospodaření předchozího období. Novým členem prezídia ADZ byl zvolen předseda představenstva...

Konference ČNB k aktuálním otázkám AML/CFT

Dne 14. 10. 2019 se zástupci členských platebních institucí zúčastnili konference pořádané Českou národní bankou k aktuálním otázkám v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Konference za účasti zástupců ČNB, FAÚ a Národní centrály proti organizovanému zločinu se...