Tradiční AML workshop

Dne 15.9.2022 byl v prostorách Autoklubu ČR uspořádán již čtvrtý tradiční workshop za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky k otázkám z oblasti AML/CFT. Workshop se zaměřil jak na legislativní změny v oblasti prevence legalizace...

Online setkání compliance skupiny ADZ

30. března 2022 se uskutečnilo online setkání compliance skupiny ADZ. Účastníci se věnovali aktuálním legislativním změnám zejména novým pokynům EBA k systému vnitřní správy a řízení a vhodnosti osob. Dalšími body programu byly vyhláška k úvěrovým ukazatelům a rovněž...

Jednání Kongresu a prezídia ADZ

Ve středu 24.11.2021 se uskutečnil pravidelný Kongres ADZ a následné jednání prezídia, které opětovně zvolily na následující období stávajícího předsedu prezídia Ing. Gabriela Kovácse (Citfin, spořitelní družstvo) a Ing. Andreu Riedlovou (Peněžní dům, spořitelní...

Jednání compliance skupiny

15. 4. 2021 se uskutečnilo virtuální setkání členů compliance skupiny. V průběhu jednání byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy: zákon o evidenci skutečných majitelů, připravované novely vyhlášek ČNB, dopady změn obezřetnostní regulace, připravovaná...

Kongres Asociace družstevních záložen

7.12.2020 se uskutečnil každoroční Kongres Asociace družstevních záložen. V letošním roce byl netradičně realizován vzdáleně. Kromě standardních bodů programu (schválení hospodaření, koncepce rozvoje pro rok 2021 apod.) byli zvoleni noví členové prezídia, kterými jsou...

Setkání skupiny pro data a reporting

30.října 2020 se uskutečnilo setkání pracovmí skupiny pro data a reporting. Hlavními tématy jednání byly tentokrát změny v reportovacích povinnostech a otázky související s přechodem na reportování prostřednictvím SDAT.