Prezídium

Prezídium je nejvyšší výkonný orgán ADZ. V rámci svých aktivit zejména řídí činnost ADZ, zastupuje ADZ při jednáních s třetími stranami a rozhoduje ve věcech hospodaření ADZ. Prezídium má v současnosti čtyři členy volené Kongresem z řad osob navržených členy ADZ.

Složení prezídia:

předseda prezídia:

  • Ing. Gabriel Kovács (Citfin, spořitelní družstvo)

místopředseda prezídia:

  • Ing. Jakub Černý (Artesa, spořitelní družstvo)

členové:

  • Ing. Ivana Kovářová Švajdová (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
  • Ing. Mojmír Boucník (NEY spořitelní družstvo)
  • Mgr. Robert Zelenka (Podnikatelská družstevní záložna)