Prezídium

Prezídium je nejvyšší výkonný orgán ADZ. V rámci svých aktivit zejména řídí činnost ADZ, zastupuje ADZ při jednáních s třetími stranami a rozhoduje ve věcech hospodaření ADZ. Prezídium má pět členů volených Kongresem z řad osob navržených členy ADZ.

Složení prezídia:

předseda prezídia:

  • Ing. Gabriel Kovács (CITFIN, spořitelní družstvo)

místopředseda prezídia:

  • Ing. Jan Roztočil (Artesa, spořitelní družstvo)

členové:

  • Ing. Andrea Riedlová (Peněžní dům, spořitelní družstvo)
  • Ing. Mojmír Boucník (NEY spořitelní družstvo)
  • René Szonowski (Podnikatelská družstevní záložna)