Ekonomická data členů

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen v průběhu roku klesal. Částečně rovněž v důsledku zániku členství členů, kteří 1. 1. 2018 nenavýšili svůj základní členský vklad alespoň na částku 1 000 Kč, jak stanovuje zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2018 30. 6. 2018 30. 9. 2018 31. 12. 2018
Artesa 3 952 330 3 605 167 3 374 014 3 275 550
Citfin 2 062 880 1 991 414 2 145 032 2 180 342
ČSD 4 286 5 052 1 657 1 657
MPÚ 7 918 688 7 913 870 7 438 756 6 962 964
NEY[1] 2 352 518 2 315 898 2 247 568 2 212 214
PD 669 844 608 942 519 216 575 019
PDZ[2] 272 973 131 702 158 413 139 324
Celkem 17 233 519 16 572 045 15 884 657 15 347 069

 

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[2] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

 

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů v meziročním srovnání poklesl.

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)

Stav k 31. 3. 2018 30. 6. 2018 30. 9. 2018 31. 12. 2018
Artesa 3 951 246 3 639 640 3 593 700 3 457 433
Citfin N/A N/A N/A N/A
ČSD 28 437 37 347 35 953 31 965
MPÚ 7 287 176 6 658 919 6 519 504 6 049 682
NEY[1] 2 226 917 2 162 763 2 100 585 2 348 099
PD 692 648 688 878 529 559 551 326
PDZ[2] 68 097 68 393 101 202 110 087
Celkem 14 254 521 13 255 940 12 880 503 12 548 591

 

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[2] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen pokračoval v roce 2017 v setrvalém mírném růstu.

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2017 30. 6. 2017 30. 9. 2017 31. 12. 2017
Artesa 3 388 207 3 288 531 3 362 879 3 847 196
Citfin 1 718 489 1 905 993 1 877 814 1 857 507
ČSD 12 363 9 386 17 754 7 594
MPÚ 8 943 866 8 759 560 8 305 945 8 323 700
NEY[1] 1 667 297 1 738 545 1 832 880 2 219 464
PD 720 174 693 279 672 425 673 410
Celkem 16 450 396 16 395 294 16 069 697 16 928 871

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

 

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů v meziročním srovnání vzrostl, a to zhruba o 30%.

 Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2017 30. 6. 2017 30. 9. 2017 31. 12. 2017
Artesa 2 568 775 2 340 546 2 555 232 3 329 328
Citfin N/A N/A N/A N/A
ČSD 31 657 34 860 26 477 34 494
MPÚ 7 891 958 7 324 481 7 542 999 7 671 644
NEY[1] 1 647 600 1 730 481 1 758 666 2 184 067
PD 670 859 718 254 698 372 653 157
Celkem 12 810 849 12 148 622 12 581 746 13 872 690

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů v roce 2016 měl rostoucí tendenci. Dopad pravidla 1:10 byl překonán za cenu zvýšených úrokových nákladů a s přispěním produktové inovace. 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)

Stav k

31.3.2016

30.6.2016

30.9.2016

31.12.2016

ANO

1 181 627

1 297 418

1 378 006

1 526 523

Artesa

2 723 261

2 897 744

2 929 435

3 047 734

Citfin

1 623 680

1 525 350

1 720 070

1 718 489

ČSD

16 011

12 921

12 853

12 363

MPÚ

9 251 634

9 441 705

9 088 550

8 997 602

PD

698 668

675 423

657 502

701 000

Celkem

15 494 881

15 850 561

15 786 416

16 003 711

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí.

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)

Stav k

31.3.2016

30.6.2016

30.9.2016

31.12.2016

ANO

1 313 274

1 208 472

1 360 041

1 444 751

Artesa

2 759 719

2 654 127

2 609 155

2 588 492

Citfin

N/A

N/A

N/A

N/A

ČSD

31 797

31 778

29 014

32 191

MPÚ

5 962 631

6 110 385

6 229 356

5 977 523

PD

552 991

486 190

544 291

517 222

Celkem

10 620 412

10 490 952

10 771 857

10 560 179

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů v roce 2015 zaznamenal po relativně strmém nárůstu, který pokračoval až do 30.6.2015, kdy nabyl účinnosti zákon č. 333/2014 Sb., pokles a následnou stagnaci.

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
PD 708 939 675 256 671 807 683 281
Citfin 1 360 194 1 529 225 1 460 623 1 697 954
ČSD 22 388 22 388 19 235 17 061
ANO 913 296 1 130 869 1 121 375 1 136 801
Artesa 2 879 796 3 100 191 2 972 925 2 654 855
MPÚ 8 664 807 9 197 895 8 762 306 8 732 662
Celkem 14 549 420 15 655 824 15 008 271 14 922 614

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí.

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
PD 541 952 556 045 555 722 580 267
Citfin N/A N/A N/A N/A
ČSD 37 752 32 858 26 085 34 236
ANO 636 774 786 441 972 127 1 248 680
Artesa 2 577 338 2 323 109 2 683 244 2 584 024
MPÚ 4 912 993 5 441 976 5 547 218 5 536 391
Celkem 8 706 808 9 140 429 9 784 396 9 983 598