Ekonomická data členů

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen v průběhu roku 2022 mírně poklesl.

 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2022 30. 6. 2022 30. 9. 2022 31. 12. 2022
Artesa 1 751 998 1 730 541 1 754 391 1 606 990
Citfin 2 805 496 2 680 145 2 592 777 2 875 901
ČSD 0 0 0 0
NEY 1 739 055 1 825 582  2 017 921 1 983 781
PD 611 374 592 981 617 809 658 911
PDZ 149 495 181 942 275 187 357 450
Celkem 7 675 146 7 213 510 7 176 962 7 218 867

 

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů měl v průběhu roku 2022 mírně stoupající tendenci.

 

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2022 30. 6. 2022 30. 9. 2022 31. 12. 2022
Artesa 2 125 319 2 153 437 2 153 558 2 089 714
Citfin n/a n/a n/a n/a
ČSD 33 370 35 653 34 248 31 013
NEY 1 813 330 1 922 051 1 970 390 2 098 601
PD 574 855 596 658 617 913 537 400
PDZ 50 793 53 796 49 019 59 704
Celkem 4 597 666 4 761 595 4 825 128 4 816 432

 

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen po počátečním mírném poklesu zůstal v průběhu roku stabilní.

 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2021 30. 6. 2021 30. 9. 2021 31. 12. 2021
Artesa 2 133 755 1 976 016 1 989 041 1 826 235
Citfin 2 805 496 2 680 145 2 592 777 2 875 901
ČSD 0 0 0 0
NEY 1 798 317 1 798 317 1 798 317 1 729 415
PD 722 303 722 303 651 001 658 062
PDZ 215 275 130 180 116 267 129 254
Celkem 7 675 146 7 213 510 7 176 962 7 218 867

 

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů počátkem roku 2021 mírně poklesl, poté již zůstal stabilní.

 

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2021 30. 6. 2021 30. 9. 2021 31. 12. 2021
Artesa 2 461 363 2 101 837 2 033 693 2 072 067
Citfin n/a n/a n/a n/a
ČSD 36 251 35 590 34 351 34 351
NEY 1 659 541 1 608 259 1 690 303 1 689 810
PD 708 400 613 156 617 676 577 450
PDZ 84 686 84 307 69 349 52 401
Celkem 4 950 241 4 443 149 4 445 372 4 426 079

 

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen navzdory drobným výkyvům zůstal v průběhu roku stabilní.

 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2020 30. 6. 2020 30. 9. 2020 31. 12. 2020
Artesa 2 462 322 2 365 886 2 321 850 2 153 902
Citfin 2 790 000 2 577 597 2 644 100 3 118 578
ČSD 685 685 0 0
NEY[1] 1 960 077 1 753 227 1 901 387 1 856 966
PD 592 142 648 572 638 456 727 848
PDZ[2] 178 144 202 407 208 121 173 560
Celkem 7 983 370 7 548 373 7 713 914 8 030 853

 

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[2] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

 

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů měl v průběhu roku 2020 klesající tendenci.

 

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2020 30. 6. 2020 30. 9. 2020 31. 12. 2020
Artesa 2 775 215 2 627 651 2 564 576 2 401 020
Citfin n/a n/a n/a n/a
ČSD 36 708 35 645 36 156 36 430
NEY[1] 2 176 959 1 884 945 1 861 914 1 586 367
PD 483 028 511 457 581 935 593 555
PDZ[2] 102 676 104 793 94 800 109 462
Celkem 5 574 586 5 164 491 5 139 381 4 726 834

 

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[2] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen v průběhu roku klesal. Částečně rovněž v důsledku zániku členství členů, kteří nenavýšili svůj základní členský vklad alespoň na částku 1 000 Kč, jak stanovuje zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2019 30. 6. 2019 30. 9. 2019 31. 12. 2019
Artesa 3 078 140 3 097 452 2 891 627 2 621 531
Citfin 2 149 797 2 370 129 2 463 619 2 649 262
ČSD 1 657 1 357 1 357 685
MPÚ[1] n/a n/a n/a n/a
NEY[2] 2 221 234 2 140 070 2 099 812 2 021 633
PD 620 129 614 636 581 073 564359
PDZ[3] 149 956 106 980 203 004 148 159
Celkem 8 221 003 8 330 625 8 240 492 8 005 628

 

[1] MPÚ ukončilo členství v ADZ k 31. 12. 2018 z důvodu transformace na Trinity Bank a.s.

[2] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[3] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů byl výrazně dotčen ukončením členství Moravského peněžního ústavu v ADZ. V průběhu roku 2019 pak objem poskytnutých úvěrů dále mírně klesal.

 

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2019 30. 6. 2019 30. 9. 2019 31. 12. 2019
Artesa 3 564 290 3 442 922 3 146 763 3 011 511
Citfin n/a n/a n/a n/a
ČSD 28 823 37 721 36 895 36 192
MPÚ[1] n/a n/a n/a n/a
NEY[2] 2 464 102 2 315 490 2 267 231 2 231 913
PD 595 163 601 216 548 295 506 545
PDZ[3] 104 110 99 925 100 289 110 655
Celkem 6 756 487 6 497 273 6 099 473 5 896 815

 

[1] MPÚ ukončilo členství v ADZ k 31. 12. 2018 z důvodu transformace na Trinity Bank a.s.

[2] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[3] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen v průběhu roku klesal. Částečně rovněž v důsledku zániku členství členů, kteří 1. 1. 2018 nenavýšili svůj základní členský vklad alespoň na částku 1 000 Kč, jak stanovuje zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2018 30. 6. 2018 30. 9. 2018 31. 12. 2018
Artesa 3 952 330 3 605 167 3 374 014 3 275 550
Citfin 2 062 880 1 991 414 2 145 032 2 180 342
ČSD 4 286 5 052 1 657 1 657
MPÚ 7 918 688 7 913 870 7 438 756 6 962 964
NEY[1] 2 352 518 2 315 898 2 247 568 2 212 214
PD 669 844 608 942 519 216 575 019
PDZ[2] 272 973 131 702 158 413 139 324
Celkem 17 233 519 16 572 045 15 884 657 15 347 069

 

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[2] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

 

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů v meziročním srovnání poklesl.

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)

Stav k 31. 3. 2018 30. 6. 2018 30. 9. 2018 31. 12. 2018
Artesa 3 951 246 3 639 640 3 593 700 3 457 433
Citfin N/A N/A N/A N/A
ČSD 28 437 37 347 35 953 31 965
MPÚ 7 287 176 6 658 919 6 519 504 6 049 682
NEY[1] 2 226 917 2 162 763 2 100 585 2 348 099
PD 692 648 688 878 529 559 551 326
PDZ[2] 68 097 68 393 101 202 110 087
Celkem 14 254 521 13 255 940 12 880 503 12 548 591

 

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

[2] Podnikatelská družstevní záložna je členem Asociace družstevních záložen od 22. 5. 2018.

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů u členských záložen pokračoval v roce 2017 v setrvalém mírném růstu.

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2017 30. 6. 2017 30. 9. 2017 31. 12. 2017
Artesa 3 388 207 3 288 531 3 362 879 3 847 196
Citfin 1 718 489 1 905 993 1 877 814 1 857 507
ČSD 12 363 9 386 17 754 7 594
MPÚ 8 943 866 8 759 560 8 305 945 8 323 700
NEY[1] 1 667 297 1 738 545 1 832 880 2 219 464
PD 720 174 693 279 672 425 673 410
Celkem 16 450 396 16 395 294 16 069 697 16 928 871

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

 

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí. Celkový objem poskytnutých úvěrů v meziročním srovnání vzrostl, a to zhruba o 30%.

 Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31. 3. 2017 30. 6. 2017 30. 9. 2017 31. 12. 2017
Artesa 2 568 775 2 340 546 2 555 232 3 329 328
Citfin N/A N/A N/A N/A
ČSD 31 657 34 860 26 477 34 494
MPÚ 7 891 958 7 324 481 7 542 999 7 671 644
NEY[1] 1 647 600 1 730 481 1 758 666 2 184 067
PD 670 859 718 254 698 372 653 157
Celkem 12 810 849 12 148 622 12 581 746 13 872 690

[1] Dříve ANO spořitelní družstvo. Ke změně názvu došlo s účinností k 21. 10. 2017.

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů v roce 2016 měl rostoucí tendenci. Dopad pravidla 1:10 byl překonán za cenu zvýšených úrokových nákladů a s přispěním produktové inovace. 

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)

Stav k

31.3.2016

30.6.2016

30.9.2016

31.12.2016

ANO

1 181 627

1 297 418

1 378 006

1 526 523

Artesa

2 723 261

2 897 744

2 929 435

3 047 734

Citfin

1 623 680

1 525 350

1 720 070

1 718 489

ČSD

16 011

12 921

12 853

12 363

MPÚ

9 251 634

9 441 705

9 088 550

8 997 602

PD

698 668

675 423

657 502

701 000

Celkem

15 494 881

15 850 561

15 786 416

16 003 711

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí.

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)

Stav k

31.3.2016

30.6.2016

30.9.2016

31.12.2016

ANO

1 313 274

1 208 472

1 360 041

1 444 751

Artesa

2 759 719

2 654 127

2 609 155

2 588 492

Citfin

N/A

N/A

N/A

N/A

ČSD

31 797

31 778

29 014

32 191

MPÚ

5 962 631

6 110 385

6 229 356

5 977 523

PD

552 991

486 190

544 291

517 222

Celkem

10 620 412

10 490 952

10 771 857

10 560 179

Celkový objem vkladů

Celkový objem vkladů v roce 2015 zaznamenal po relativně strmém nárůstu, který pokračoval až do 30.6.2015, kdy nabyl účinnosti zákon č. 333/2014 Sb., pokles a následnou stagnaci.

Vývoj objemu vkladů v DZ (v tis. Kč)
Stav k 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
PD 708 939 675 256 671 807 683 281
Citfin 1 360 194 1 529 225 1 460 623 1 697 954
ČSD 22 388 22 388 19 235 17 061
ANO 913 296 1 130 869 1 121 375 1 136 801
Artesa 2 879 796 3 100 191 2 972 925 2 654 855
MPÚ 8 664 807 9 197 895 8 762 306 8 732 662
Celkem 14 549 420 15 655 824 15 008 271 14 922 614

Vývoj objemu úvěrů

Níže je uvedena informace k celkovému objemu úvěrů. Nejsou zahrnuta data za Citfin, spořitelní družstvo, které úvěry nenabízí.

Celkový objem poskytnutých úvěrů (v tis. Kč)
Stav k 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
PD 541 952 556 045 555 722 580 267
Citfin N/A N/A N/A N/A
ČSD 37 752 32 858 26 085 34 236
ANO 636 774 786 441 972 127 1 248 680
Artesa 2 577 338 2 323 109 2 683 244 2 584 024
MPÚ 4 912 993 5 441 976 5 547 218 5 536 391
Celkem 8 706 808 9 140 429 9 784 396 9 983 598