Compliance skupina

Jednání compliance skupiny 19. 4. 2023

Compliance manažeři projednali témata v oblasti AML – novelu AML zákona, pokyny EBA pro online onboarding klientů aktualizaci pokynů EBA k rizikovým faktorům, dále nové pokyny EBA pro oblast odměňování, novelu zákoníku práce a rovněž nové nařízení DORA.

Jednání compliance skupiny 15. 4. 2021

Na jednání compliance skupiny byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy: zákon o evidenci skutečných majitelů, připravované novely vyhlášek ČNB, dopady změn obezřetnostní regulace, připravovaná právní úprava ochrany oznamovatelů a další aktuální otázky související s právní regulací činnosti záložen.

Jednání compliance skupiny 24. 9. 2019

Hlavními tématy jednání skupiny byla oblast platebního styku (API, reportovací povinnosti dle zákona č. 370/2017 Sb.), novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o zpracování osobních údajů a novela AML zákona. Mezi dalšími diskutovanými tématy byla rovněž problematika poskytování součinnosti.

Jednání compliance skupiny 12. 9. 2018

Compliance manažeři se na jednání věnovali problematice jednotného značení služeb spojených s platebním účtem a zejména přípravě na AML workshop.

Jednání compliance skupiny 8. 3. 2018

Compliance skupina se věnovala především komunikaci se třetími stranami dle nového zákona o platebním styku. Dále se zabývala otázkou postavení pověřence v souladu s požadavky GDPR a zkušenostem po zavedení centrální evidence účtů.

Jednání compliance skupiny 16.10. 2017

Compliance skupina se na svém zasedání věnovala těmto tématům: připravované metodiky EBA k PSD2, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a blížící se účinnost vybraných ustanovení zákona č. 333/2014 Sb.

Jednání compliance skupiny 31. 5. 2017

Hlavními tématy setkání bylo hodnocení rizik a ochrana osobních údajů dle GDPR. Dalšími okruhy jednání byl reporting dle GATCA a předání dat na základě zákona o Centrální evidenci účtů.

Jednání compliance skupiny 25. 1. 2017

Skupina se věnovala především novinkám v oblasti AML a platebního styku. Dalšími tématy byla např. připravovaná vyhláška k zákonu o Centrální evidenci účtů či nově zveřejněná metodika k blokaci plateb dle zákona o hazardních hrách.

Jednání compliance skupiny 3. 11. 2016

Hlavními body programu byly prováděcí předpisy k zákonu o spotřebitelském úvěru a zákonu o centrální evidenci účtů. Skupina se rovněž věnovala tématu počtu a struktury žádostí o poskytnutí součinnosti.

Jednání compliance skupiny 17. 8. 2016

V průběhu jednání compliance skupiny byly především definovány okruhy pro připravovaný AML workshop a projednán záměr přípravy informačního materiálu pro zájemce o členství v družstevní záložně.

Jednání compliance skupiny 30. 5. 2016

Zástupci členů ADZ na svém jednání dohodli tématické okruhy, kterým se budou v následujícím období věnovat. Mezi hlavní priority byly zařazeny změny legislativy v oblasti AML, platebního styku a poskytování spotřebitelských úvěrů.