Poslání ADZ

Naším hlavním cílem je spolupracovat na legislativní regulaci trhu. Vítáme takovou úpravu regulace, která zvýší stabilitu a zajistí družstevním záložnám dlouhodobou perspektivu. Jsme hluboce přesvědčeni, že družstevní záložny mají na českém trhu místo – stejně jako ho už mnoho desítek let mají v řadě vyspělých zemí. 

ADZ proto podporuje zákonné změny, které by měly pomoci České národní bance v regulaci trhu.

Asociace družstevních záložen (ADZ) byla založena v roce 2001 jako dobrovolné zájmové sdružení spořitelních a úvěrních družstev a dalších úvěrových institucí.

Hlavním posláním ADZ je zejména:

  • vytvoření a průběžné udržování platformy vzájemné nápomoci s kvalitativním rozvojem členů v oblasti obezřetného podnikání,
  • zastupování a prosazování společných zájmů členů ve vztahu k vládě, parlamentu a dalším orgánům státní správy, stejně tak k instituci vykonávající dozor a dalším relevantním institucím a osobám,
  • spolupráce s médii v oblasti zajišťování a usnadňování šíření informací o organizačních a odborných záležitostech týkajících se družstevních záložen,
  • aktivní součinnost při tvorbě legislativních úprav ovlivňujících podnikání členů ADZ.

V současné době má ADZ šest členů, což reprezentuje celý sektor českého peněžního družstevnictví.