Představujeme členy Asociace

Naší vizí je být kvalitním spolehlivým partnerem všech našich členů a klientů. A vizi realizujeme skrze uskutečnění mise. Naše mise se skládá z několika aspektů: pracujeme pro spokojenost našich klientů, chceme, aby korektnost a profesionalita byly naším standardem, používáme nejmodernější technologie a vytváříme ty nejlepší podmínky pro maximální zhodnocení vašich financí.  

Uctíváme ty hodnoty, na kterých stojí pravidla nejen mezilidských vztahů a dobrého byznysu, ale hlavně spokojených klientů. Na prvním místě jsou u nás lidé, podporujeme týmovou práci, respektujeme konkurenci, zakládáme si na partnerství a dlouhodobé spolupráci. Do erbu bychom si dali asi tato slova: profesionalita, kvalita, spolehlivost, rychlost a efektivita. 

www.artesa.cz

Citfin poskytuje komplexní finanční služby v oblasti směnných obchodů, platebního styku a řízení kurzových rizik pro společnosti orientované na zahraniční obchod. Výhodné devizové kurzy pro firmy nabízí ve 30 měnách. Dlouhodobou strategií Citfinu je rozvíjet transakční bankovnictví a klientům přinášet sofistikované, cenově výhodné a inovativní finanční služby s přidanou hodnotou, nadstandardní osobní péčí a vstřícností.                                                    

Finanční služby poskytované Citfinem:

  • Firemní multiměnový účet EASY
  • Směna deviz a zahraniční platební styk
  • Termínové obchody
  • Treasury služby
  • Monitoring směnných kurzů měn 
  • Devizové zpravodajství

www.citfin.cz

České spořitelní družstvo je specializované na stavební sektor. Družstevníci vzájemně podporují svou činnost v oblasti vkladů a poskytování úvěrů.

www.ceskesd.cz

NEY spořitelní družstvo poskytuje kvalitní a profesionální finanční služby svým členům z řad občanů, živnostníků a firem. Jeho služby jsou založené na principu spolupráce, kooperace a pospolitosti a vytváří podmínky pro společný růst. Vztahy se členy zakládá na vzájemné důvěře. Při své práci se soustředí na individuální přístup, který je základem pro budování důvěry a dlouhodobých a kvalitních vztahů.

Pro NEY spořitelní družstvo myšlenka finančního družstevnictví není přežitkem a je přesvědčeno, že obezřetně vedená organizace s týmem odpovědných, pracovitých, přátelských a charakterních lidí zvládne svým přístupem udělat z pouhého poskytování finančních služeb skutečné a trvající partnerství.

www.ney.cz

Peněžní dům, spořitelní družstvo je finanční instituce s družstevní právní formou založena v roce 1996. Poskytujeme komplexní nabídku bankovních služeb zaměřených jak na vedení výhodných běžných účtů pro jednotlivce, tak pro drobné a střední firmy a podnikatele. Dále poskytujeme úvěry a zajímavé úročení vkladů. 

www.peneznidum.cz

Podnikatelská družstevní záložna vznikla dnem nabytí účinnosti zákona o družstevních záložnách 1.1.1996 jako vůbec první novodobá družstevní záložna v ČR, a to pod svým původním názvem Podnikatelská regionální družstevní záložna. Hlásíme se k původním a mezinárodně aplikovaným principům družstevnictví a k tradičním principům zdravého a obezřetného podnikání.                                                                                                                                                                                                                

www.penezniustav.cz