Komise a pracovní skupiny

Komise a další pracovní skupiny ADZ jsou zřizovány prezídiem ADZ pro jednotlivé oblasti dílčích odborných problematik s tím, že dle charakteru jimi řešených úkolů mají buďto stálé nebo dočasné trvání. Jejich účastníky jsou zpravidla zaměstnanci členů ADZ.