4. 3. 2024 se zástupci compliance členský družstevní záložen setkali na půdě ČBA se zástupci vedení Komise pro compliance ČBA. Hlavním bodem jednání bylo přistoupení k nově připravovanému Standardu ČBA č. 49 Screening klientského portfolia bank vůči sankčním seznamům, jeho účinnost je plánována na 14. 7. 2024. Kromě dalších aktuálních témat z oblasti regulace byla projednána možnost vzájemné spolupráce a potvrzen zájem na pokračování společného setkávání zástupců obou asociací nad aktuálními legislativními i regulatorními požadavky.