V prostorách velkého sálu Kongresového centra ČNB se uskutečnilo setkání pracovní skupiny v souvislosti s přípravou 6. kola hodnocení ČR ze strany Výboru expertů pro hodnocení opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Rady Evropy (MONEYVAL), kterého se rovněž zúčastnil zástupce ADZ. Účastníci setkání byli seznámeni s činností MONEYVAL, přípravou 6. kola hodnocení a zkušenostmi z předchozího kola hodnocení. Setkání zároveň zahájilo první fázi přípravy, dokončení 6. kola hodnocení je plánováno na prosinec 2026, kdy bude projednána zpráva o hodnocení ČR na plenárním zasedání Moneyvalu.