Dne 15.9.2022 byl v prostorách Autoklubu ČR uspořádán již čtvrtý tradiční workshop za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky k otázkám z oblasti AML/CFT. Workshop se zaměřil jak na legislativní změny v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tak na aktuální témata mezinárodních sankcí a poznatků z výkonu dohledu.

Program workshopu zahrnul připravované legislativní změny na národní i evropské úrovni, zákon o evidenci skutečných majitelů, připravované změny na úrovni EU, ale i zjištění z realizovaných kontrol, dohledu na místě a nové dohledové nástroje. Za Finanční analytický úřad se workshopu zúčastnili Markéta Hlavinová, Valerie Vocílková a Magdaléna Plevová, za ČNB Martin Fleischmann, Kateřina Pscherová a Martin Mužný.