20. prosince 2021 – Navzdory předvánočnímu shonu se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro data a reporting. Hlavními tématy jednání byly změny v reportovacím rámci COREP a úpravy vykazovacích povinností v oblasti platebního styku a hlášení podvodů.