Dne 28. 11. 2019 se zástupci členských družstevních záložen zúčastnili semináře ČNB ke změnám v oblasti regulace a obezřetnostních požadavků na úvěrové instituce. Seminář členům poskytl příležitost k seznámení s očekávanými změnami a získání odpovědí na související dotazy k této problematice.