Jednání Kongresu Asociace schválilo převzetí patronátu nad hrobovým místem MUDr. Cyrila Kampelíka v Hradci Králové – Kuklenách. Naším společným cílem je zajistit péči nad místem posledního odpočinku významného hradeckého lékaře a otce myšlenky družstevních záložen. V příštím roce je plánováno provedení nezbytných oprav náhrobku tak, aby bylo zabráněno zhoršování jeho stavu.