Ve středu 24.11.2021 se uskutečnil pravidelný Kongres ADZ a následné jednání prezídia, které opětovně zvolily na následující období stávajícího předsedu prezídia Ing. Gabriela Kovácse (Citfin, spořitelní družstvo) a Ing. Andreu Riedlovou (Peněžní dům, spořitelní družstvo). Kongres ADZ potvrdil záměr nadále prezentovat myšlenku peněžního družstevnictví odborné i laické veřejnosti a aktivně obhajovat zájmy svých členů při tvorbě legislativy a jednání s regulátorem.