Ve středu 15.6.2022 se na městském hřbitově v Kuklenách v Hradci Králové uskutečnila slavnostní vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí úmrtí MUDr. Františka Cyrila Kampelíka, národního buditele, významného lékaře a otce myšlenky družstevních záložen (kampeliček) v českých zemích.

Akce v místě posledního odpočinku této osobnosti se zúčastnili vrcholní představitelé Asociace družstevních záložen předseda prezídia pan Gabriel Kovács a tajemnice paní Irena Žoudlíková, tajemnice senátora Jana Holáska pro Královéhradecko paní Ilona Dvořáková, předsedkyně Komise místní správy Kukleny paní Alena Nekolová, ředitel Základní a mateřské školy Kukleny pan Martin Hušek, kamenosochař pan František Vyhlídal, historik a spisovatel pan Libor Stefan, emeritní bankovní manažeři pan Vlastimil Juppa a pan Antonín Hamáček, dobrovolník koordinátor akce Petr Kocour a další.

V souladu s programem akce, po přivítání přítomných, byly položeny květiny a zazněly projevy, ve kterých byl vzpomenut význam i odkaz MUDr. Kampelíka a ve kterých bylo poděkováno, že se pod patronátem Asociace družstevních záložen na jaře 2020 úspěšně mohla provést oprava historického hrobu a že průběžně je zajišťována výzdoba i péče o něj.