30.října 2020 se uskutečnilo setkání pracovmí skupiny pro data a reporting. Hlavními tématy jednání byly tentokrát změny v reportovacích povinnostech a otázky související s přechodem na reportování prostřednictvím SDAT.