Dne 24. září 2019 se na půdě Artesy sešla compliance skupina k diskuzi nad aktuálně připravovanými legislativními změnami. Hlavními tématy setkání byla implementace evropského nařízení upravujícího silné ověření klienta a společné a bezpečné otevřené standardy komunikace. V dalším programu se členové věnovali očekávaným změnám v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejícím změnám v oblasti evidence skutečných majitelů.