V červnu 2020 byly dokončeny nezbytné opravy místa posledního odpočinku MUDr. Františka Cyrila Kampelíka, otce myšlenky družstevních záložen. Široká veřejnost byla informována o dokončení prací ve zpravodaji RADNICE města Hradec Králové dne 15.7.2020.