10. listopadu 2017 – Dne 8. listopadu 2017 se na svém každoročním zasedání sešel Kongres Asociace družstevních záložen. Členové schválili roční závěrku a rozpočet pro příští období. Detailněji se pak věnovali zejména plánu činnosti Asociace a aktuálním informacím o činnosti ADZ. Kongres potvrdil záměr dalšího prohlubování spolupráce členů.