7.12.2020 se uskutečnil každoroční Kongres Asociace družstevních záložen. V letošním roce byl netradičně realizován vzdáleně. Kromě standardních bodů programu (schválení hospodaření, koncepce rozvoje pro rok 2021 apod.) byli zvoleni noví členové prezídia, kterými jsou Ing. Jan Roztočil (Artesa, spořitelní družstvo) a Ing. Mojmír Boucník (NEY spořitelní družstvo).