Dne 3. prosince 2019 se sešli zástupci členských záložen na zasedání kongresu. Hlavními tématy jednání bylo schválení plánu činnosti pro rok 2020, změna stanov a schválení hospodaření předchozího období. Novým členem prezídia ADZ byl zvolen předseda představenstva Podnikatelské družstevní záložny, pan René Szonowski.