12. září 2018 se v sídle Asociace uskutečnilo druhé letošní setkání compliance manažerů. V rámci skupiny byla diskutována aktuální témata z oblasti legislativy. Hlavními body programu bylo jednotné značení služeb spojených s platebním účtem a příprava témat pro říjnový AML workshop.