8. března 2018 se uskutečnilo zasedání compliance skupiny. Členové diskutovali zejména novinky v platebním styku, oblast ochrany osobních údajů a zkušenosti z implementace centrální evidence účtů.
Bližší informace z jednání compliance skupiny naleznete zde.