5. června 2019 se sešlo prezídium ADZ na svém pravidelném zasedání. Jednání bylo věnováno probíhajícím aktivitám. Dále se členové dohodli na dalších úkolech pro období do plánovaného podzimního kongresu.