Dne 10.9.2020 byl v prostorách Autoklubu ČR uspořádán za účasti přednášejících z Finančního analytického úřadu a České národní banky workshop k otázkám oblasti AML/CFT. Zástupci členských záložen tak měli příležitost diskutovat aktuální témata se zástupci regulace i dohledu.

Program workshopu zahrnul novelu zákona č. 253/2018 Sb. a zákon o evidenci skutečných majitelů (Mgr. Viktor Kabeš – FAÚ), informace k probíhajícímu 2.kolu národního hodnocení rizik (Mgr. Ing. Magdaléna Plevová – FAÚ), připravované změny na úrovni EU (Mgr. Kateřina Pscherová – ČNB), ale i zjištění z realizovaných kontrol (Mgr. Jaroslava Pilíková – FAÚ), dohledu na místě (Bc. Martin Mužný – ČNB) a dohledu na dálku (Mgr. Kateřina Pscherová – ČNB).