11. října 2018 – Asociace se na v září letošního roku dohodly na spolupráci v oblasti poskytování součinnosti. Dalším krokem, který byl realizován v první polovině října bylo společné oslovení oprávněných subjektů, které nemají přístup do Centrální evidence účtů. Cílem iniciativy je digitalizace a vytvoření standardu pro elektronickou komunikaci s oprávněnými subjekty a tím usnadnění a urychlení výměny informací.