23.května 2018 – Prezídium ADZ na svém včerejším zasedání přijalo nového člena asociace – Podnikatelskou družstevní záložnu. V průběhu jednání členové prezídia dále diskutovali aktuální témata, zejména pak návrhy legislativních změn, podobu výroční zprávy a plánovaný podzimní AML workshop.